Chuyên mục Chuyên mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : -2701

Đã truy cập : 43088729

Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

30/04/2018 18:36 Số lượt xem: 183

Toàn tỉnh có 16 khu công nghiệp tập trung (10 khu công nghiệp đang hoạt động), 24 cụm công nghiệp, 120 làng nghề với tổng số 5.185 cơ sở kinh doanh, sản xuất các loại, trong đó có 4.420 cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy (PCCC), 1.690 cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ. Trong năm 2017, toàn tỉnh xảy ra 26 vụ cháy, trong đó có 1 vụ cháy lớn, 6 vụ cháy trung bình, 19 vụ cháy nhỏ, không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại về tài sản hơn 10 tỷ đồng.

Trước thực tế đó, để hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra cần thực hiện tốt phương châm “mọi hoạt động PCCC trước hết phải được thực hiện bằng lực lượng và phương tiện tại chỗ”. Phong trào Toàn dân tham gia PCCC được phát động mạnh mẽ trong toàn tỉnh. Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH được thành lập từ tỉnh đến cấp xã. Lực lượng Cảnh sát PC và CC ký quy chế phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, lực lượng Quân đội và một số doanh nghiệp lớn đóng trên địa bàn về công tác đảm bảo an toàn và tuyên truyền PCCC.

Cảnh sát PC và CC tỉnh phối hợp với cơ quan báo chí Trung ương, địa phương và hệ thống đài truyền thanh cơ sở xây dựng, đăng tải, phát sóng hàng trăm tin, bài, ảnh tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật về PCCC; khuyến cáo các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC; Phát 6.000 tờ rơi, tổ chức cho  3.007 cơ sở ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC  hướng dẫn kỹ năng xử lý và thoát nạn khi xảy ra cháy, nổ; phản ánh hoạt động của hệ thống chính trị, doanh nghiệp, các cơ sở và toàn dân trong PCCC… tổ chức tuyên truyền lưu động, tuyên truyền về PCCC tại các khu dân cư, chợ, trung tâm thương mại, trường học, thu hút hàng nghìn người tham dự. Kịp thời phát hiện, biểu dương những mô hình, điển hình tiên tiến, công khai phê phán những vi phạm an toàn PCCC.

Hội thao kỹ thuật nghiệp vụ PCCC và CNCH tại khu công nghiệp đô thị và dịch vụ VSIP (thị xã Từ Sơn) thu hút hàng chục doanh nghiệp tham gia.

Phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào Toàn dân tham gia PCCC ở khu dân cư, đơn vị, cơ sở, lực lượng PCCC cơ sở được chú trọng xây dựng. Toàn tỉnh tiếp tục củng cố, duy trì hoạt động 779 Đội dân phòng với 5.241 đội viên tại 126 xã, phường, thị trấn; 3.671 Đội PCCC cơ sở, chuyên ngành với 15.335 đội viên. Đến nay có 209/779 đội PCCC dân phòng  và 46/3.671 đội PCCC cơ sở được trang bị đầy đủ phương tiện PCCC. Trong năm tổ chức 993 lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH lồng ghép tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCCC (tăng 435 lớp so với năm 2016).

Nhiều địa phương, cơ quan, doanh nghiệp có cách làm hay, sáng tạo nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia PCCC thông qua việc xây dựng các mô hình PCCC. Toàn tỉnh có 10 mô hình ‘‘Nhà trọ an toàn PCCC’’, 31 mô hình ‘‘Khu dân cư an toàn PCCC’’, 2 mô hình ‘‘Làng nghề an toàn PCCC’’ và 1 mô hình “Câu lạc bộ Nữ chủ nhà trọ an toàn PCCC”.

Công tác PCCC tại các Khu công nghiệp được chú trọng. Cảnh sát PC và CC tỉnh phối hợp tổ chức 2 cuộc hội thao kỹ thuật nghiệp vụ PCCC và CNCH tại Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (KCN Yên Phong) và Khu công nghiệp đô thị và dịch vụ VSIP (thị xã Từ Sơn) thu hút hàng chục doanh nghiệp tham gia. Hội thao thiết thực giúp lực lượng PCCC cơ sở nâng cao năng lực xử lý tình huống, triển khai đội hình và sử dụng thành thạo phương tiện chữa cháy được trang bị tại cơ sở và kỹ năng CNCH khi có cháy xảy ra.

Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, phong trào Toàn dân tham gia PCCC được nâng lên cả về số lượng và chất lượng đã góp phần tích cực bảo đảm an toàn và xử lý kịp thời các tình huống cháy, nổ xảy ra. Qua đó góp phần tích cực cho việc đảm bảo an toàn PCCC, tạo môi trường phát triển kinh tế, xã hội bền vững của tỉnh.

Sưu tầm

Thời tiết ngày 22/01/2019

Không lấy được dữ liệu từ server