Chuyên mục Chuyên mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7547

Đã truy cập : 45200039

Ban lãnh đạo Đơn vị

18/09/2016 16:40 Số lượt xem: 4287

1, Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Toan, Giám đốc Cảnh sát PC&CC tỉnh Bắc Ninh

2, Đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Cảnh sát PC&CC tỉnh Bắc Ninh

3, Đồng chí Đại tá Phạm Văn Lương, Phó Giám đốc Cảnh sát PC&CC tỉnh Bắc Ninh

4,Đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hoàn, Phó Giám đốc Cảnh sát PC&CC tỉnh Bắc Ninh

Thời tiết ngày 27/02/2021

Không lấy được dữ liệu từ server