Chuyên mục Chuyên mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1355

Đã truy cập : 42986817

Hội nghị Kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng Bộ Cảnh sát PC&CC tỉnh.

28/12/2017 10:22 Số lượt xem: 908

Ngày 25/12 , Ban Chấp hành Đảng bộ Cảnh sát PC&CC tỉnh chức Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ theo Nghị quyết TW 4, Nghị quyết TW 5; Nghị quyết TW 6 khóa XII . Dự Hội nghị, có đ/c Vũ Bá Tốn Tỉnh ủy viên, Phó chủ nhiệm thường trực UBKT Tỉnh ủy; đ/c Dương Cao Nguyên, Phó trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy; đ/c Lương Duy Thiệu, Phó trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy; đ/c Nguễn Văn Hùng, Phó trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo chuyên viên UBKT,BTC và tuyên giáo tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Toan, Bí thư  Đảng ủy, Giám đốc Cảnh sát PC&CC tỉnh nhấn mạnh Công tác xây dựng Đảng luôn là nhiệm vụ quan trọng và có ý nghĩa đặc biệt đối với sự sống còn của Đảng, tiếp tục xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ và phương thức lãnh đạo để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, chú trọng công tác xây dựng lực lượng Cảnh sát PC&CC tỉnh trong sạch, vững mạnh. Thực hiện tốt các phong trào để “Xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Cảnh sát PC&CC tỉnh trong lòng dân” Gắn liền với khẩu hiệu và mục tiêu “ Đổi mới, chủ động phòng cháy tốt, sẵn sàng chữa cháy kịp thời, hiệu quả và đoàn kết, kỷ cương trách nhiệm, vì Bắc Ninh phát triển”. Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát PC&CC tỉnh theo Nghị quyết TW4, TW 5 Và TW 6 (khóa XII) là dịp để các đ/c trong BTV cùng nhìn nhận và đánh giá về quá trình lãnh, chỉ đạo các hoạt động, điều hành của BTV với tập thể cũng như trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với nhiệm vụ được giao trên tinh thần đoàn kết, xây dựng, giúp nhau cùng tiến bộ.

          Tại hội nghị Đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Hưng, Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Cảnh sát PC&CC tỉnh thông qua báo cáo kiểm điểm tập thể Ban thường vụ Đảng ủy, bám sát, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”; và Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng người chiến sỹ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, Nghị quyết TW 5, Nghị quyết TW 6 (khóa XII) về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, tập trung đánh giá kết quả lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên, CBCS tại các đơn vị. Trong quá trình kiểm điểm, các ý kiến góp ý để hoàn chỉnh báo cáo kiểm điểm của tập thể, cá nhân với tinh thần thực sự cầu thị, trách nhiệm cao, chỉ rõ những hạn chế và nguyên nhân tồn tại, từ đó đề ra những giải pháp khắc phục triệt để, nhằm củng cố niềm tin của đảng viên, CBCS, và người lao động đối với Đảng. Sau Hội nghị phải tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao ý thức trách nhiệm, ý thức phấn đấu. Chỉ rõ những thiếu sót, hạn chế của các cá nhân để tự sửa chữa, tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, trước hết là nhiệm vụ chính trị của năm 2017 và phương hướng 2018.

Toàn Cảnh Hội nghị Kiểm điểm BTV Đảng Bộ Cảnh sát PC&CC tỉnh

H.H và Nhóm PV Cảnh sát PC&CC tỉnh

Thời tiết ngày 10/12/2018

Không lấy được dữ liệu từ server