Chuyên mục Chuyên mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2042

Đã truy cập : 42980566

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới

05/10/2017 07:15 Số lượt xem: 1309

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và Bộ Công an về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện trong toàn tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đồng chí Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng BCA thừa ủy quyền của bộ trưởng BCA tặng cờ đơn vị dẫn đầu phông trào thi đua

Những năm gần đây, kinh tế Bắc Ninh phát triển mạnh mẽ theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Toàn tỉnh có 16 khu công nghiệp tập trung (có 10 khu đi vào hoạt động); 24 cụm công nghiệp vừa và nhỏ; 120 làng nghề... với trên 5.100 cơ sở kinh doanh, sản xuất các loại, trong đó 3.671 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC, 2.128 cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ. Tình hình cháy, nổ, sự cố, tai nạn diễn biến phức tạp, nhất là cháy, nổ tại các khu dân cư, hộ gia đình, chợ, KCN, phương tiện giao thông và cháy rừng...

Trước thực tế đó, công tác PCCC và CNCH được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân toàn tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt những kết quả tích cực. Thực hiện Chỉ thị số 47 của Ban Bí thư, công tác tham mưu, chỉ đạo, kiểm tra, xây dựng, hoàn thiện cơ sở pháp lý về PCCC và CNCH trên địa bàn được chú trọng. Trong 2 năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành 14 văn bản, kịp thời triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Quyết định của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 17-3-2016 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC và CNCH trong tình hình mới”; UBND tỉnh có Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 7-4-2016 về thực hiện Chỉ thị số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phương châm chỉ đạo của tỉnh là quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 47 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC”; nâng cao hiệu quả công tác PCCC và CNCH, không để xảy ra cháy, nổ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH các cấp từ tỉnh đến xã được thành lập và hoạt động nền nếp, hiệu quả, đồng thời kiện toàn, bổ sung Ban Chỉ đạo PCCC rừng các cấp. Cảnh sát PC và CC tỉnh ký kết Quy chế phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Phòng Cảnh sát PC và CC khu vực ký kết Quy chế phối hợp với các ban, ngành và UBND cấp xã trong công tác đảm bảo an toàn PCCC và CNCH.

Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm về PCCC được thực hiện nghiêm túc, góp phần tích cực giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác PCCC và CNCH. Cùng với hoạt động kiểm tra theo chức năng của Cảnh sát PC và CC, tỉnh thành lập 2 đoàn liên ngành, 8 huyện, thị xã, thành phố thành lập 16 đoàn liên ngành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn PCCC và CNCH tại khu dân cư, chung cư, nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, các cơ sở trong khu, cụm công nghiệp và các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ. Cảnh sát PC và CC tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tổng kiểm tra an toàn PCCC và điều kiện về ANTT các cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, karaoke, khí gas và in… Qua kiểm tra, các đơn vị chức năng phát hiện và có 3.293 kiến nghị khắc phục những sơ hở, thiếu sót về công tác PCCC; xử lý vi phạm hành chính 1.311 trường hợp, nộp Kho bạc Nhà nước 5.811.515.000 đồng; đình chỉ hoạt động 66 cơ sở, tạm đình chỉ 80 cơ sở; khởi tố hình sự 2 vụ án, 2 bị can do vi phạm quy định về PCCC để xảy ra cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó 1 vụ đã được đưa ra xét xử.

Công tác tuyên truyền, phố biến kiến thức, giáo dục pháp luật về PCCC chuyển biến rõ rệt. Cảnh sát PC và CC tỉnh phối hợp Báo Bắc Ninh, Đài PT-TH tỉnh và các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, Đài Phát thanh các địa phương trong tỉnh xây dựng, đăng tải, phát sóng hàng trăm lượt tin, bài tuyên truyền về PCCC. Cảnh sát PC và CC tỉnh còn biên soạn, phát hành 6 mẫu tờ rơi với 19.000 tờ tuyên truyền, phổ biến kiến thức bảo đảm an toàn PCCC; tổ chức 35 buổi tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC cho hàng nghìn người.

Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo PCCC,CNCH tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC, CNCH năm 2016 

Phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH phát triển sâu, rộng. Toàn tỉnh kiện toàn, củng cố 779 Đội Dân phòng với 5.241 thành viên tại 126 xã, phường, thị trấn; xây dựng được 3.671 Đội PCCC cơ sở, chuyên ngành với 15.335 thành viên. Trong 2 năm, Cảnh sát PC và CC tỉnh phối hợp với các địa phương, cơ sở mở 917 lớp tập huấn về công tác PCCC và CNCH cho lực lượng dân phòng, Đội PCCC cơ sở, chuyên ngành…  Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh quyết định ban hành Tiêu chí về xây dựng mô hình Khu công nghiệp điển hình tiên tiến đảm bảo an toàn PCCC trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo chính quyền các địa phương xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả 3 mô hình, phong trào tiêu biểu về PCCC là ‘‘Nhà trọ an toàn PCCC’’, ‘‘Khu dân cư an toàn PCCC’’, “Làng nghề đảm bảo an toàn PCCC” tại 41 khu dân cư; đồng thời xây dựng các điển hình tiên tiến về thực hiện công tác PCCC…

Hàng năm, Cảnh sát PC và CC tỉnh chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực tập ít nhất 2 phương án chữa cháy và CNCH huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia tại các cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy, nổ cao. Các cơ quan, doanh nghiệp và chính quyền địa phương chủ động phối hợp xây dựng và tổ chức thực tập 782 phương án chữa cháy và CNCH.

Lực lượng Cảnh sát PC và CC tỉnh được quan tâm xây dựng, kiện toàn, bổ sung, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ. Trang bị về cơ sở vật chất và các phương tiện được tăng cường đầu tư, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ PCCC. Toàn lực lượng thực hiện nghiêm công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu. Phối hợp tổ chức chữa cháy kịp thời, có hiệu quả 25 vụ cháy, 2 vụ nổ và 9 sự cố tai nạn; hướng dẫn thoát nạn an toàn cho hàng trăm người; cứu được nhiều tài sản trị giá trên hàng trăm tỷ đồng và không để xảy ra thiệt hại về người.

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 47 của Ban Bí thư có thể khẳng định: Công tác PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, đạt hiệu quả cao. Đa số các cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác PCCC, ý thức tự phòng ngừa, tự bảo vệ, bảo đảm an toàn PCCC. Tình hình cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra trên địa bàn cơ bản được kiềm chế và giảm rõ rệt. So với thời điểm trước, 2 năm vừa qua, toàn tỉnh xảy ra 25 vụ cháy, giảm 17 vụ (42,85%); không xảy ra thiệt hại về người, giảm 5 người bị thương (100%); thiệt hại về tài sản giảm 159,95 tỷ đồng (81,52%). Kết quả đó góp phần quan trọng đảm bảo an ninh, trật tự, phục vụ đắc lực sự phát triển bền vững của tỉnh.

Bên cạnh những kết quả, thành tích tiêu biểu, công tác bảo đảm an toàn PCCC của tỉnh cũng còn những hạn chế, khuyết điểm. Tình hình cháy, nổ tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Thực tế đó đòi hỏi cả hệ thống chính trị và toàn dân tiếp tục quán triệt nghiêm túc, thực hiện có hiệu quả hơn nữa Chỉ thị số 47 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC”.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Toan, Giám đốc Cảnh sát PC&CC tỉnh thăm và tặng quà thương binh, bệnh binh tại trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành

Một số giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tiếp theo là làm tốt công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản công tác PCCC để làm cơ sở tham mưu ban hành chủ trương, giải pháp chiến lược về PCCC và CNCH phù hợp với đặc điểm, tình hình từng địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia PCCC gắn với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ sâu rộng, hiệu quả. Chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình về PCCC, quan tâm xây dựng lực lượng PCCC tại chỗ vững mạnh, lực lượng Cảnh sát PC và CC tỉnh chính quy, chuyên nghiệp và từng bước hiện đại. Nâng cao chất lượng công tác quản lý PCCC trong đầu tư xây dựng; thực hiện nghiêm túc công tác thanh, kiểm tra, hướng dẫn và xử lý vi phạm về PCCC. Thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp trong thực hiện công tác PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh, trong đó tham mưu, đề xuất việc quy hoạch hạ tầng cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh gắn với các giải pháp an toàn PCCC, thoát nạn. Đề xuất Bộ Công an tham mưu cho Chính phủ bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý quy định về PCCC phù hợp thực tiễn.

 

 

 

Đại tá Nguyễn Văn Toan Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh

Thời tiết ngày 18/09/2018

Không lấy được dữ liệu từ server