Thống kê truy cập

Online : 6599
Đã truy cập : 131164073

Các đơn vị trực thuộc Cảnh sát PC&CC tỉnh Bắc Ninh

18/09/2016 14:07 Số lượt xem: 2563

STT

Đơn vị

Địa chỉ

SĐT liên hệ

1

Phòng Tham mưu

Trụ sở Cảnh sát PC&CC tỉnh:

Km số 2 đường Trần Hưng Đạo,

Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh

02413.858.395

2

Phòng Hướng dẫn chỉ đạo về

Phòng cháy

Trụ sở Cảnh sát PC&CC tỉnh:

Km số 2 đường Trần Hưng Đạo,

Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh

02413.858.681

3

Phòng Hướng dẫn chỉ đạo về Chữa cháy và CNCH

Tòa nhà OCC6, Khu ký túc xá trường nghề Viglacera Đông phong,

Yên Phong., Bắc Ninh

02413.884.114

4

Trung tâm NCƯĐTHL PCCC&CNCH

Phố Đông Côi, thị trấn Hồ,

Thuận Thành, Bắc Ninh

02413.866.333

5

Phòng Cảnh sát PC&CC số 1

Trụ sở Cảnh sát PC&CC tỉnh:

Km số 2 đường Trần Hưng Đạo,

Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh

02413.858.392

6

Phòng Cảnh sát PC&CC số 2

Tầng 1, Tòa nhà 5 tầng nhà A1,

Khu Công nghiệp Tiên Sơn,

Tiên Du, Bắc Ninh

02413.734.755

7

Phòng Cảnh sát PC&CC số 3

Số 2, Đường Yên Phong 1,

Khu Công Nghiệp Yên Phong,

Yên Phong, Bắc Ninh

02413.699.508

8

Phòng Cảnh sát PC&CC số 4

Phố Đông Côi, thị trấn Hồ,  

Thuận Thành, Bắc Ninh

02413.771.111

9

Phòng Hậu cần và

TBKT

Trụ sở Cảnh sát PC&CC tỉnh:

Km số 2 đường Trần Hưng Đạo,

Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh

02413.828.658

Nguồn: Cảnh sát PC&CC tỉnh Bắc Ninh