Thống kê truy cập

Online : 6469
Đã truy cập : 131175190

Chức năng nhiệm vụ

18/09/2016 16:43 Số lượt xem: 790

Theo Điều 48 - Luật Phòng cháy và chữa cháy, cụ thể:

Chức năng:

1- Tham mưu đề xuất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

2- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; hướng dẫn xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy.

3- Chủ động, thực hiện các biện pháp phòng cháy; chữa cháy kịp thời có hiệu quả khi có cháy, nổ xảy ra.

4- Xây dựng lực lượng phòng cháy và chữa cháy; trang bị và quản lý phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

5- Tổ chức nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy.

6- Kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

•  Nhiệm vụ:

Cảnh sát PC&CC tỉnh Bắc Ninh có trách nhiệm tham mưu giúp Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an; Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn; thống nhất quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa chữa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; trực tiếp tổ chức thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật; tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; tổ chức xây dựng lực lượng Cảnh sát PC&CC tỉnh Bắc Ninh Chính quy, chuyên nghiệp và từng bước hiện đại...